MCRS Keurmerken

Het SNA-keurmerk

MCRS heeft het SNA keurmerk en voldoet aan alle eisen die hiervoor gesteld worden.
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk (MCRS) zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Normeringarbeid

Website: http://www.normeringarbeid.nl

Het ABU kenmerk

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 470 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

 • De ABU richt zich op het behartigen en bevorderen van het collectieve, algemeen belang van zijn leden. Daarvoor voert de ABU een voorwaardenscheppend beleid dat gericht is op de verruiming van de markt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de totale arbeidsmarkt.

Kwaliteit en zekerheid gegarandeerd
Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Het Keurwerk
De campagne Het Keurwerk laat zien dat uitzendbureaus, die lid zijn van de ABU, de aangewezen partners zijn om op een snelle manier én volgens de geldende regels ondernemers te ondersteunen.

ABU

Website: http://www.abu.nl

MCRS hanteert de volgende vakgebieden:

 • Legal
 • Finance
 • HRM
 • Pensioenen
 • IT
 • Marketing & Sales
 • Communicatie
 • Inkoop & Logistiek
 • Techniek

Keurmerken

ABU, De Algemene Bond Uitzendondernemingen Normeringarbeid

© 2012 - 2018 MC Recruitment Solutions   -   Webdesign & Webdevelopement Artenweb.nl