Expertise

Consultancy

De inzet van MCRS consultants loopt uiteen van louter mondeling advies tot het op tactisch en operationeel niveau bijdragen aan structurele oplossingen. Zij helpen bij het ontwikkelen van een heldere visie en vertalen deze naar strategische keuzes. Altijd met het doel de complexiteit van vraagstukken en uitdagingen terug te brengen tot eenvoudige en inzichtelijke oplossingen.

Projectmanagement

Projecten en processen vragen om een goede aansturing. In de fase waarin er nog geen sprake is van een project, of als een project is vastgelopen, is er behoefte aan procesmanagement. Waar vele stakeholders met verschillende belangen nog aan tafel zitten, is een onafhankelijk consultant/manager nodig om, rekening houdend met alle belangen, de vaart in het proces te houden en te komen tot besluitvorming. Op het moment dat dit leidt tot een project, wordt een projectleider of -manager aangesteld om het project tot en met de realisatie aan te sturen. Bij complexe projecten, multidisciplinaire projecten of meerdere deelprojecten wordt een Project Management Officer ingezet. MCRS kan in de verschillende fases van het proces de juiste man of vrouw inzetten, waarbij ervaring en affiniteit de rode draad is in de achtergrond van onze adviseurs.

Inzet gespecialiseerde projectteams

In de huidige tijd zitten veel ondernemingen in veranderprocessen, met als gevolg dat interne organisaties zwaar belast worden waardoor werk blijft liggen. MCRS onderkent deze marktsituatie en heeft daarom specialistische teams beschikbaar met expertise in Legal, IT, HRM, Pensioenen en Finance. Deze professionals stellen u in staat om op korte termijn, in een korte doorlooptijd uw doelen te bereiken en uw organisatie te ontzorgen. Onze projectteams bestaan uit medewerkers die hun expertise in de betreffende vakgebieden perfect kunnen toesnijden op uw werksituatie.

Interim medewerkers en detachering

Er zijn vele situaties denkbaar waarin een positie in een lijn- of staforganisatie tijdelijk dient te worden ingevuld: organisatieverandering, ziekte, sabbatical of omdat er nog niet in een vacature is voorzien. Het is dan prettig te weten dat een medewerker via MCRS tijdelijk invulling kan geven aan deze positie. Wij leveren tijdelijk personeel op uitvoerend en leidinggevend niveau. Wij zetten medewerkers in die passen bij de opdracht, het project, de vacature en uw organisatie. Onze diensten en werkwijzen
zijn gebaseerd op openheid, wederzijds vertrouwen, integriteit en korte lijnen met de opdrachtgever. MCRS
heeft een ruime database en door de jaren heen een vertrouwensrelatie opgebouwd met professionals.

Werving en selectie

Zorgvuldige werving en selectie van nieuw personeel is cruciaal voor succesvol ondernemen. Een goede match tussen werknemer en bedrijf zijn bepalend voor de effectiviteit (en levensduur) van de arbeidsrelatie. Het werven en selecteren van personeel is een taak die wij met veel zorg op ons nemen. Het is een actief proces waarbij in overleg met de opdrachtgever een uitgebreide inventarisatie plaatsvindt van de vacature en het proces van werven en selecteren.

Executive search

Wij bieden u als opdrachtgever een entree tot de groep van kandidaten van het allerhoogste niveau. Deze groep potentiële kandidaten is klein en veelgevraagd. In onze optiek draait Executive Search om een vertrouwelijke aanpak in combinatie met een breed netwerk. MCRS benadert op een integere wijze geschikte kandidaten die open staan voor een nieuwe uitdaging, maar nog niet actief zoekend zijn.

Coaching

Wij zetten de talentscan in om projectmedewerkers uit onze gespecialiseerde teams in hun kracht te zetten en behulpzaam te zijn bij hun ontwikkeling. Met behulp van deze scan brengen wij de talenten en competenties van mensen in beeld. Tevens wordt duidelijk welke kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Net zo belangrijk vinden wij het om te weten welke competenties iemand beter met mate in kan zetten; de competenties die iemand niet van nature heeft en veel energie kosten. Ook wordt duidelijk hoe iemand reageert onder druk. Binnen een team combineren wij de individuele talentscans tot een teamscan. Deze maakt direct duidelijk wat de sterktes en ontwikkelpunten van een team zijn. Wij spelen hier op in bij de verdeling van de taken binnen het team: doen wat je goed kan of wat je wilt ontwikkelen. Bij de selectie van nieuwe teamleden kiezen we voor personen die aanvullende competenties bezitten. Zo vormen wij succesvolle teams. Deze expertise zetten wij ook voor u in om uw medewerkers en teams te ondersteunen op weg naar een optimale informatievoorziening en bij de werving en selectie van uw (interim) medewerkers of de executive search van uw directie, management of raad van commissarissen.

pdfFactsheet2.1 MB

MCRS hanteert de volgende vakgebieden:

  • Legal
  • Finance
  • HRM
  • Pensioenen
  • IT
  • Marketing & Sales
  • Communicatie
  • Inkoop & Logistiek
  • Techniek

Keurmerken

Normeringarbeid

© 2012 - 2020 MC Recruitment Solutions   -   Webdesign & Webdevelopement Artenweb.nl