Referenties

NS HOLDING
Documenten ordenen, completeren en digitaliseren i.vm. Fyradossier in Sharepoint.
Afdelingsgewijs digitaliseren van alle analoge informatie in het kader van NS Next.
Ondersteunen van organisatie en gebruikers op het gebied van Office 365, Sharepoint en gebruik iPad.

NS STATIONS
Contract/huuradministratie opschonen, controleren, aanvullen en digitaliseren.
Afdelingsgewijs digitaliseren van 6000 meter analoge informatie in het kader van het Nieuwe Werken.
Opschonen van dossiers, afstemmen met archiefhouders, aanvullen metadata, verwerken in DMS en ondersteunen.

NS RETAIL
5000 personeelsdossiers opschonen, scanklaar maken en voorzien van metadata.

NS POORT ONTWIKKELING
Afdelingsgewijs digitaliseren van alle analoge informatie in het kader van het Nieuwe Werken.
Opschonen van dossiers, afstemmen met archiefhouders, aanvullen metadata, verwerken in DMS, ondersteunen.

NEDTRAIN
Technische tekeningen, handboeken, handleidingen en dossiers digitaliseren in het kader van het Nieuwe Werken.

NS VASTGOED
Afdelingsgewijs digitaliseren van alle analoge informatie.
Opschonen van dossiers, afstemmen met archiefhouders, aanvullen metadata, verwerken in DMS, ondersteunen in het kader van het Nieuwe Werken.

ERTMS
Opstellen projectplan informatieplatform ERTMS.

NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES
Projectmanagement inrichten en opleveren scanstraat Nationale Nederlanden voor de inkomende fysieke post van de Leven portefeuille van IVR (ING Verzekeren Retail).

NATIONALE NEDERLANDEN SERVICES
Verandermanagement Klantbelofte & Projectleiding IT / Tools Klantbelofte m.b.t. operationele processen en systemen met als resultaat betere grip op doorlooptijden.

SYNTRUS ACHMEA (INTERPOLIS PENSIOENEN)
Verander- en implementatiemanagement m.b.t. implementatie CRM applicatie.

ACHMEA
Opleveren pensioenpropositie Koersvast Pensioen en implementeren in administratiesysteem.

INFOR (BAAN)
Werving en selectie SAP-consultants.

MCRS hanteert de volgende vakgebieden:

  • Legal
  • Finance
  • HRM
  • Pensioenen
  • IT
  • Marketing & Sales
  • Communicatie
  • Inkoop & Logistiek
  • Techniek

Keurmerken

Normeringarbeid

© 2012 - 2020 MC Recruitment Solutions   -   Webdesign & Webdevelopement Artenweb.nl