MCRS Keurmerken

Het SNA-keurmerk

MCRS heeft het SNA keurmerk en voldoet aan alle eisen die hiervoor gesteld worden.
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk (MCRS) zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Normeringarbeid

Website: http://www.normeringarbeid.nl

MCRS hanteert de volgende vakgebieden:

 • Legal
 • Finance
 • HRM
 • Pensioenen
 • IT
 • Marketing & Sales
 • Communicatie
 • Inkoop & Logistiek
 • Techniek

Keurmerken

Normeringarbeid

© 2012 - 2020 MC Recruitment Solutions   -   Webdesign & Webdevelopement Artenweb.nl